Close

Shri Krishna Kr. Singh

Block Developement office,Taraiya,Saran

Email : bdo[dot]tar-sr-bih[at]nic[dot]in
Designation : Block Developement Officer
Phone : 8521297921