Close

Shri Mudrika Prasad Ray

Taraiya Assembly ,Saran,Chapra


Designation : MLA
Phone : 9937418201