Close

Police Camp

Sl no Name of PS SHO/ASHO Name Mob No
1 Nakhas Thana Rajesh Ranjan (SHO) 9973468575
Devnath Sharma (ASHO) 8789315825
2 Meena Bazar Thana Vimal Kumar (SHO) 9934866176
Dayanand Sah (ASHO) 9576551082
3 Gangajal (Bajrang Chowk Thana) Balmiki Prasad (SHO) 9534398780
Ramkrit Prasad (ASHO) 7779927039
4 Theater Thana B. P. Alok (SHO) 7488827196
Ravindra Nath Mishra (ASHO) 9304212795
5 Tribhuvan Chowk Thana Ramvichar Ram (SHO) 9431627207
Narendra Ray (ASHO) 7488724459
6 Gajgrah Thana Arvind Kumar Singh (SHO) 9122400305
Chandrabhusan Tiwari (ASHO) 7631547807
7 Pul ghat Thana Nidhi Kumar (SHO) 9430427106
Manoj Kumar Gupta (ASHO) 8409285682
8 Ghora Bazar Thana Prem Kumar Tiwari (SHO) 9955209078
Siyaram Yadav (ASHO) 6202732766
9 Shiv Bachan Chowk Thana Sudhir Kumar (SHO) 8084374001
Ashutosh Kumar Singh (ASHO) 9170663096
10 Kali Ghat Thana Manoj Kumar Singh (SHO) 9006853964
Subhash Thakur (ASHO) 9097063292
11 Chidiya Bazar Thana Ranjan Kumar Singh (SHO) 6205865943
Devnandan Prasad (ASHO) 9939203410